۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

مرسی مادام ماروا

مدتی بود که واجد شرایط سیتی زن شیپ کانادا شده بودیم ولی تنبلی میکردم مدارک رو بفرستم. این ماجرای خانوم ماروا و عربده کشیهاش بابت کبک کمی نگرانم کرد و بهانه ای دست داد که این دو روز عزمم رو جزم کردم و مدارک رو جور کرده و امروز فرستادم. به قول معروف کاری که از دستمون بر میومد.

هیچ نظری موجود نیست: