۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

مشکلات کانادا و کبک کلید خورد

انتخابات تموم شد و همونطور که پیشبینی میشد حزب خانوم ماروا PQ پیروز شد البته نه با اکثریت آراء. حزب لیبرال جان شاره PLQ تونست 50 کرسی و حزب خانوم ماروا PQ تونست 54 کرسی رو بدست بیاره یعنی با اختلاف 4 کرسی برنده شد. این یعنی مشکلات زیاد برای حزب PQ در مجلس. خانوم ماروا بزودی بعنوان نخست وزیر کبک باید کارشو شروع کنه. آقای امیر خدیر هم به عنوان نماینده حزب Quebec Solidaire اعلام کردند که از خانوم ماروا حمایت 100 درصد خواهند کرد.
 خانوم ماروا در اولین سخنرانیش که بعد از برنده شدن انجام داد با حرارت زیاد صحبت کرده و بارها کبک رو کشور خطاب کرد و استانهای همجوار کبک رو کشور همسایه نامید و از رفراندم صحبت کرد. در جریان صحبت ایشون اولین بحرانها خودشو نشون داد که همه رو غافلگیر کرد. محافظین خانوم ماروا مثل اینکه چیز خطرناکی دیده باشند ناگهان به ایشون هجوم برده و مثل اینکه صدای تیر شنیده باشند ایشون رو به پایین تریبون سخنرانی کشیدند. دوربینها به بیرون زوم کردند که ببینند چه خبر شده. یک نفر با یک اسلحله بر روی زمین احاطه شده توسط پلیس نشان داده شد. یک نفر ظاهرا کشته شده و یک نفر زخمی شده بود. شخصی هم در حال گفتن آنگلوفونها بیدار میشن به طرف ماشین پلیس برده میشد. بعد از مدتی هم یک بمب آتشزا توسط اشخاصی دیگه به محل سخنرانی ایشون پرتاب شد و باعث آتشسوزی شد. که محافظین خانوم ماروا ایشون رو با ماشین بسرعت از محل بردند.

 http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6040607?seektime=128.046
تمام اینها نشانه است. نشانه های شروع بحران و نگرانی درمورد سرنوشت کبک، سرنوشت کانادا. انگلوفونهایی که در کبک زندگی میکنند. شرکتهایی که در کبک کار میکنند. مهاجرانی که باید کشور کبک رو انتخاب کنند یا وارد کشور کانادا میشن؟
این مسئله میتونه تا مدتها فکر و انرژی کانادا و کبک رو بگیره و همه رو نگران نگه داره.
کبک دست احزاب افراطی افتاد و مشکلات کانادا و کبک کلید خورد و معلوم نیست تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.

۲ نظر:

آنی گفت...

خوشبینانه بدبینانه یا واقع بینانه...
فقط همین رو کم داشتیم.

ناشناس گفت...

در پست قبل راجع به خرج و مخارج و دانشجویی و این ها نوشتین 900 دلار دولت میده. می شه بگین چجوری؟ اون فیس بوک فایننس رو هم نفهمیدم.