۱۳۹۲ فروردین ۲۹, پنجشنبه

طولانی شدن پروسه مهاجرت؟

یکی از دلایل طولانی شدن پروسه مهاجرت، تقلب روزافزون برخی وکلای مهاجرت در جعل مدارک و اضافه کردن سنوات کار و ... است. اداره مهاجرت کانادا بارها اعلام کرده که پروسه مهاجرت یک پروسه روتین و مشخص بوده و تمام اطلاعات در سایت اداره مهاجرت موجود بوده و نیازی به وکیل نمیباشد علی ایحال هنوز عده زیادی از ایران به وکیل متوسل میشوند نه برای اینکه توانایی لازم برای پر کردن مدارک را ندارند بلکه شاید مدرک لازم برای مهاجرت را دارا نبوده ونیاز به مدرک سازی دارند. اداره مهاجرت کانادا با علم به این مسئله، نیاز به زمان طولانی تری دارد که راههایی پیدا کند که مدارک جعلی را از غیر جعلی تمیز دهد. برای مثال هولوگرامهای مدارک تحصیلی را چک کرده. سابقه بیمه را با سایت بیمه چک نموده و از متقاضیان مهاجرت مدارکی در خصوص تایید مدارک قبلی خود بخواهد.
لازم به ذکر است که اگر کشف شود که وکیل یا مشاور مهاجرت حتی در یک مورد اطلاعات یا مدارک غلط ارائه داده، پرونده تمام موکلین دیگر او به زیر سوال خواهد رفت و پرونده آنها وارد مرحله "نه پروسس، نه جواب" یا بقول خودمون "پا در هوا" خواهد شد.
وزارت مهاجرت کانادا بارها اعلام نموده که شهروندی کانادا قابل خرید و فروش نمیباشد لذا در هر مرحله حتی بعد از مهاجرت و شهروندی حتی سالها بعد، مشخص شود که شخصی مدارک جعلی فرستاده، تابعیت او از او گرفته خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: