۱۳۹۰ اسفند ۲۷, شنبه

سال نو ایرانی مبارک

سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون، نوروز سال 44 هخامنشی 2525 سال پیش:
خداوند این سرزمین را از یورش دشمن، خشکسالی و دروغ پاس دارد.

بیش از 2525 سال پیش ما خدا رو میپرستیدیم،